Kozijnen en ramen

Varenso is het adres voor uw houten en kunststofkozijnen. We leveren kozijnen in iedere maat en worden vakkundig geplaatst. Ook kunt u bij ons voor het vergroten van uw woning door middel van het maken van een opbouw.

Onderhoudsrichtlijnen isolatieglas

Omdat u isolerend dubbelglas in uw woning of bedrijfspand heeft laten plaatsen, ontvangt u deze handleiding voor juist gebruik en onderhoud van uw ramen, isolerend dubbelglas bestaat uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. De spouw tussen de ruiten is gevuld met lucht of edelgas, meestel argon.

De eigenschappen van het isolerend dubbelglas die in stand moeten blijven zijn:

  • Lichtdoorlatendheid
  • Doorzicht
  • Warmte isolatie
  • Geluidsisolatie
  • Veiligheid
  • Regenwering
  • Luchtdichtheid
  • Esthetica

Door goed onderhoud en juist gebruik behoudt u tevens het recht op garantie. In deze handleiding wordt daarom ook ingegaan op de voorwaarden die van toepassing zijn voor het recht op garantie.

Behoud van eigenschappen

Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas moeten de eigenschappen van de ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. Vooral voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht en de warmte isolatie is het van belang dat de randafdichting van de spouw in goede staat is en blijft. Bij een lekke randafdichting kan namelijk vocht in de spouw komen waardoor het glas wordt aangetast en er een kans bestaat op condensatie in de spouw. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert het doorzicht. Daarnaast kan het edelgas (dat mede voor de isolatie zorgt) uit de spouw weglekken, Glas met een coating kan vlekken gaan vertonen.
De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van verf- en kitwerk en houtrot. Daarnaast kunnen extreme thermische of chemische invloeden maar ook slecht functionerende draaiende delen oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van de randafdichting.

Onderhoud verf- en kitwerk

De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt indringing van vocht en rotten van het houten kozijn. De staat van het binnenschilderwerk is minstens net zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk. In de winter wordt in de woning namelijk nogal wat waterdamp geproduceerd en deze damp wil naar buiten.

Slecht geschilderde houten kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor kan de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing toenemen. Het vochtgehalte in het kozijnhout mag maximaal 16% bedragen.
Het is nodig om tenminste éénmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te vernieuwen. Het is mogelijk hiervoor een doorlopend contract met uw schildersbedrijf af te sluiten. Het onderhoud dient te geschieden met neutrale, niet agressief inwerkende producten.

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichtingvoegen is het functioneren van de kit of het droog beglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen in de afdichtingsvoegen ontstaan, kan het vocht in de sponning komen. Tijdens controle moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het droogbeglazingsprofiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, dient herstel te worden uitgevoerd.

Herstel van de afdichtingvoeg van kit kan door middel van het aanbrengen van een driehoeksvormige voeg op de bestaande kitvoeg. Hiertoe wordt de defecte kitvoeg uitgesneden met een diepte van minimaal 3mm. Vervolgens worden de hechtvlakken droog en vetvrij gemaakt. De nieuwe kitvoeg moet dusdanig worden aangebracht dat het hechtvlak op het glas minimaal 5mm breed is. Is herstelwerk alleen aan de onderdorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg ook tot een hoogte van 150mm in de stijlen te worden aangebracht.
Is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende kan dienst de bestaande glaslat te worden verwijderd en na schoonmaken opnieuw te worden aangebracht, dan wel te worden vernieuwd en opnieuw van een deugdelijk kitvoeg te worden voorzien.

Beglazing, die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droog-beglazingsprofiel, moet bij herstel weer worden uitgevoerd met een overeenkomstig systeem. Indien de afdichting niet meer functioneert zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvorming profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten de droog- beglazingsprofielen worden vervangen, daar anders indringing van vocht in de sponning mogelijk blijft.

Onderhoud draaiden delen.

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichting van het isolerende dubbelglas.
Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot met indringing van vocht tot gevolg.
Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, te oliën en bij te (laten) stellen.

Ventilatie in stand houden.

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatie openingen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Reinigen

Tenminste tweemaal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is niet alleen nodig voor een schone indruk, maar vooral ook voor het behoud van de constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium ramen en het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststof ramen worden aangetast door vervuiling.
Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, ventilatie openingen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zal de levensduur van het schilderwerk merkbaar worden verlangd en zullen de draaiende delen beter blijven functioneren.
Bij het reinigen van het glas moet ermee rekening worden gehouden dat zand een schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met een spons reinigt, is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand het veel water af te spuiten.

Voorts is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas aluminium en kunststof. De agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag van houten ramen of de toplaag van aluminium of kunststof ramen aantasten. Ook de levensduur van de rand afdichting van het isolerend dubbelglas kan hierdoor negatief worden beïnvloed.
Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine.) Altijd afspoelen met schoon water.